Davetran toiminnasta vastaa
Taavi Hiltunen.Taavi Hiltunen
Corporate Adviser, DI, HHJ
Yrityksen perustaja
taavi.hiltunen(at)davetra.fi
puhelin 045-123 20 99


Kokemusta seuraavista tehtävistä

Tuotekehitysprojektin päällikkö
Industrieattaché
Aluevientipäällikkö
Markkinointi- ja myyntipäällikkö
Tuotelinjapäällikkö
Vientijohtaja
Markkinointijohtaja
Toimitusjohtaja

Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja


Toimialakokemus

Öljy-yhtiöiden laitteet ja järjestelmät
Tuulivoimalavalmistajat
Prosessiteollisuus
Ajoneuvoteollisuus ja –kauppa
Vähittäiskauppa ja pankit
Puolustusmateriaalit
Tutkimuslaitokset
Jakelukanavat koti- ja ulkomailla

Koulutus ja jatkokoulutus

Diplomi-insinööri, tehoelektroniikka ja teollisuustalous, TTKK, 1985
International Business Executive, Fintra, 2001,
ylimmän johdon koulutusohjelma
Hyväksytty Hallituksen Jäsen -tutkinto, 2009
Lukuisia liikkeenjohtamisen, laatujohtamisen, myynnin ja markkinoinnin, esimiestaitojen ym. kursseja.