Davetrasta Ampacimon SA:n edustaja Suomessa ja Virossa

Davetra on solminut edustussopimuksen belgialaisen Ampacimon SA:n kanssa. Sopimus kattaa Suomen ja Viron. Ampacimon SA kehittää, valmistaa ja markkinoi voimansiirtoverkon ns. ampasiteetin kasvattamisen mahdollistavaa järjestelmää, ADR:ää. Ympäristöolosuhteista riippuen voimansiirtoverkon kapasiteettia voidaan ajoittain kasvattaa jopa 40 % ilman investointeja uusiin suurjännitejohtoihin.

Järjestelmässä johdon kapasiteetti mitataan johdon värähtelyn, asennon ja lämpötilan perusteella. Anturit sisältävä laite saa käyttöjännitteensä induktiivisesti voimajohdosta. ADR:ään kuuluu GPRS-tiedonsiirto ja lähiverkko sekä valvomo-ohjelmistot. Katso myös aihetta käsittelevä video.

ADR (Ampacimon Dynamic Rating) on operatiivisessa käytössä useassa Euroopan maassa, Uruguayssa ja Kanadassa.

Paluu etusivulle