Ajankohtaista.Davetran palvelujen kysyntä on jatkunut vilkkaana

Davetran toimintakonsepti on osoittanut toimivuutensa. Olemme saaneet kymmeniä asiakkaita koti- ja ulkomailta.

Osaamisen laaja-alaisuus on mahdollistanut monipuoliset tehtävät: väliaikainen toimitusjohtaja, vientijohtaja, johtoryhmän sparraaja, hallituksen jäsenyys tällä hetkellä kolmessa kansainvälisesti toimivassa pkt-yrityksessä, neuvonantaja yrityskaupassa, yrityskauppakohteiden etsintä, saneeraussuunnitelmaa laativa asiamies, jne.

Tehtävät ovat olleet laajudeltaan ja kestoltaan hyvin erilaisia: lyhimmillään puolen päivän sparraus ja pisimmillään kahden vuoden urakka.

Ajoittain toimeksiantajat ovat halunneet teettää toimeksiannon verokortilla laskun sijaan – sekin on käynyt ja käy jatkossakin.

Paluu etusivulle